Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Культурологічний вісник — науково-теоретичний щорічник Ніжної Наддніпрянщини, заснований у 1994 році Запорізьким національним університетом.

Фахове видання з філософії затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — серія КВ № 15437-4009 ПР від 19.06.2009 р.

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України.

Друкується за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету.

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print).

Концепція збірника базується на багатоплановому науковому осмисленні проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі філософії та суспільно-гуманітарних наук. Розрахований на фахівців гуманітарних та соціально-політичних наук.

Матеріали друкуються українською, російською, англійскою мовами. Періодичність видання — двічі на рік.