Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Редакція наукового видання
«Культурологічний вісник:
Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини»
:

вул. Дніпровська, 33 А,
Запорізький національний університет,
корпус 4, каб. 315,
м. Запоріжжя, МСП-41
69600.

Телефон: (061) 228-75-73.

E-mail: info(а)kvnn.org.ua.