Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

Адреса редакції: 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66.

Телефон: (061) 228-75-73 – кафедра соціальної філософії та управління ЗНУ

E-mail: info@kvnn.org.ua