Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Головний редактор – Лепський Максим Анатолійович, доктор філософських наук, професор, декан факультету соціології та управління, професор кафедри соціології Запорізького національного університету.

Голова міжнародної редакційної колегії збірника – Фролов Микола Олександрович, доктор історичних наук, професор, ректор Запорізького національного університету.

Заступник головного редактора – Бутченко Тарас Іванович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету.

Заступник голови міжнародної редакційної колегії – Васильчук Геннадій Миколайович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Запорізького національного університету.

Відповідальні секретаріСкворець Володимир Олексійович, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету; Кудінов Ігор Олексійович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології Запорізького національного університету.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (УКРАЇНА)

Бех Володимир Павлович – доктор філософських наук, професор, директор Інституту управління та економіки освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ);

Воронкова Валентина Григорівнадоктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії;

Глазунов Володимир Володимирович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;

Додонов Роман Олександрович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Донецького національного університету (м. Вінниця);

Жадько Віталій Андрійович – доктор філософських наук, професор, зав. кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету;

Краснокутський Олександр Володимирович  кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;

Кривега Людмила Дмитрівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Запорізького національного університету;

Мурзін В’ячеслав Юрійович – доктор історичних наук, професор, почесний доктор Запорізького національного університету;

Таран Володимир Олександровичдоктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Запорізького національного університету;

Утюж Ірина Генадіївна  доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету;

Шавкун Ірина Григорівна – доктор філософських наук, професор, декан факультету менеджменту Запорізького національного університету;

Чайка Ірина Юріївна доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету.

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Kлещ Лешек – доктор філософских наук, професор, завідувач кафедри сучасної філософії, Вроцлавський університет (Республіка Польща);

Сасикова-Беблава Емілія – доктор філософії, професор, завідувач кафедри державної політики, Університет імені Коменського в Братиславі (Словацька Республіка);

Таббс Девід – PhD, професор, Королівський коледж міста Нью-Йорк (США);

Усов Павло Геннадійович – доктор політичних наук, професор (Республіка Білорусь);

Шишляк Томаш  кандидат політичних наук, Вроцлавський університет (Республіка Польща).