Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Голова міжнародної редакційної колегії збірника – Фролов Микола Олександрович, доктор історичних наук, професор, ректор Запорізького національного університету.

Головний редактор – Воловик Віталій Іванович, доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету.

Заступник головного редактораЛепський Максим Анатолійович, доктор філософських наук, професор, декан факультету соціології та управління, професор кафедри соціології Запорізького національного університету.

Заступник голови міжнародної редакційної колегії – Васильчук Геннадій Миколайович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Запорізького національного університету.

Відповідальні секретаріСкворець Володимир Олексійович, доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету; Кудінов Ігор Олексійович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології Запорізького національного університету.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (УКРАЇНА)

Бех Володимир Павлович – доктор філософських наук, професор, директор Інституту управління та економіки освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ);

Бутченко Тарас Івановичдоктор філософських наук, доцент, зав. кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;

Воронкова Валентина Григорівнадоктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії;

Глазунов Володимир Володимирович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;

Додонов Роман Олександрович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Донецького національного університету (м. Вінниця);

Жадько Віталій Андрійович – доктор філософських наук, професор, зав. кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету;

Краснокутський Олександр Володимирович  кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;

Кривега Людмила Дмитрівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Запорізького національного університету;

Мурзін В’ячеслав Юрійович – доктор історичних наук, професор, почесний доктор Запорізького національного університету;

Таран Володимир Олександровичдоктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Запорізького національного університету;

Шавкун Ірина Григорівна – доктор філософських наук, професор, декан факультету менеджменту Запорізького національного університету;

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Kлещ Лешек – доктор філософских наук, професор, завідувач кафедри сучасної філософії Вроцлавського університету (Республіка Польща);

Таббс Девід – PhD, професор Королівського коледжу міста Нью-Йорк (США);

Усов Павло Геннадійович – доктор політичних наук, професор (Республіка Білорусь);

Шишляк Томаш  кандидат політичних наук, Вроцлавський університет (Республіка Польща).