Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2017-2-38-08

ПІБ автора(ів)FULL NAME
Коломієць Олександр ЛеонідовичKolomiets Oleksandr
УСТАНОВАAFFILIATION
аспірант відділу філософської антропології
Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
(м. Київ, Україна)
PhD-Student of Philosophical Anthropology Department of Hryhorii Skovoroda Institute of Philosophy under the National Academy of Sciences of Ukraine
(Kyiv, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІARTICLE’S NAME
Філософсько-антропологічний аналіз страху та похідних від нього феноменівThe Philosophical and Anthropological Analysis of Fear and Derivative Phenomena from IT
АНОТАЦІЯSUMMARY
Стаття представляє пошук відмінних від інших форм життя рис, притаманних виключно людині, який здійснюється через призму розгляду феномена страху в основних проявах його модусів, жаху та тривоги. Задля глибшого розуміння впливу цього феномена на загальнолюдське буття, проаналізовано еволюційне його становлення в історії філософії. Показані основні напрямки психологічних досліджень, які використовуються у сучасному світі. Поєднуючи ці два підходи, робиться висновок про те, що людина, являючись закинутою у світ і не пристосованою до нього істотою, вимушена постійно рефлектувати відносно найімовірніших варіантів можливого майбутнього, задля продовження власного життя та роду, а відтак вимушена ставати істотою «вірнооцінюючою». Необхідність цього неологізму випливає з того, що зазначена якість є синтезом феноменів адекватності та автентичності як характеристик буденного та граничного вимірів буття у метаграничному бутті людини.Саме ця властивість людини дозволяє їй не просто виживати, а займати передову позицію серед всіх форм життя по впливу на зовнішнє середовище з найбільшою силою й інтенсивністю. І врешті-решт робить людину новою силою, яка порівнюється з силами природи, здатною змінювати Світ.In this article the phenomenon of fear is provided by its main modes. For the splitting of one mode from another, the fear is analyzed within different sciences. In physiology the fear is shown as the result of a combining of a situation and the chemical and biological processes corresponding to it interpreted by the person definitely in his organism. Several theories which are accepted in the modern physiology are considered and the alternative view is also provided.Hereinafter the fear is referred to the emotion from a psychological point of view, and the reasons of insufficient attention of this science to a horror phenomenon are analyzed.The evolution of understanding of fear is shown in the history of philosophy, and the differences between psychological and philosophical approaches in the study of this phenomenon are analyzed.The distinctions of phenomena of fear, alarm and horror are researched. Through dialectic synthesis of these phenomena with faith and hope, the basic ontological difference of these modes of fear is shown.The influence of fear and faith through the demonstration of terrorism and fundamentalism upon the life of a modern person is revealed.Both negative, and positive sides of phenomena of fear, horror and alarm are shown. The latest is defined as a purely human quality which defines the person among other life forms. So, within the research of the phenomenon of fear, the main issue of philosophical anthropology reveals; it is the search of the qualities inherent only to the person. The phenomenon of adequacy acts as the function of the dismay which influence, the ability of a person to adapt to the world. The phenomenon of authenticity helps, among others, to maintain personal features of your own facing the horror of Nothing. And at last, as the result of synthesis of both phenomena adequacy and authenticity in meta-threshold being, comes the ability to adopt verily right solutions in the bifurcation points. Such ability is possible to designate as a neologism «trulyestimaited being». The necessity of using this neologism is coming out from the fact that it is the crucial result of the dialectic synthesis of two phenomena of the personality adequacy and authenticity. The adequacy here is more manifestation of the person, his external behavior, his ordinary life, and authenticity is much more his internal position, so the phenomenon of threshold being. The personality expressing authentically his inner ego opposes himself to the world. Surely, the authenticity can partially influences on external manifestation in behavior of a person, and adequacy, we can assume, on his internal status. Nevertheless, the phenomenon of «trulyestimaited being» is the result of the dialectic synthesis of the phenomena and becomes the, specification of the ultimate status of a person. And so showing the integrity this neologism demonstrates the features which both neither Ukrainian are capable to explain. And as the function of the alarm influencing the development of the unique human qualities it is defined as truly estimated. This quality of the person allows him not only to survive, but to take the leading position among all life forms on the earth influencing the external environment with the largest force and intensity. And eventually, the person with his force is comparable with the forces of nature and is capable to change the World.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
страх; тривога; жах; віра; надія; ситуація; буття; світ культури; природа; буденне буття; граничне буття; метаграничне буття; вірнооцінюючість.Fear; anxiety; horror; faith; hope; situation; being; culture; nature; ordinary being; threshold being; meta-threshold being; trulyestimaited being.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Коломієць О.Л. Філософсько-антропологічний аналіз страху та похідних від нього феноменів / О.Л. Коломієць // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої
Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. Випуск 38. Том 2. C. 71-80.