Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2017-1-37-02

ПІБ автора(ів)FULL NAME
Dorokhina ОlgaДорохіна Ольга Миколаївна
УСТАНОВАAFFILIATION
Deputy Head of the Department of Innovation and
Strategic Development of Research, Planning and Policy
of the Caucasus International University
(Tbilisi, Georgia)
заступник начальника відділу інновацій та стратегічного розвитку досліджень,
планування та політики Кавказького міжнародного університету
(м. Тбілісі, Грузія)
НАЗВА СТАТТІARTICLE’S NAME
Islamic fundamentalism and its influence on youth in GeorgiaIslamic fundamentalism and its influence on youth in Georgia
АНОТАЦІЯSUMMARY
Spread of Islamic fundamentalism is one of the threats for regional security in the Black Sea region. The article is devoted to the problem of Islamic fundamentalism, radicalism and terrorism in Georgia as part of Black Sea region.
Military operations in Syria, situation in the nearest neighborhood – in Turkey, Russia creates additional tension in the region. It could be observed expansion of radical fundamentalism in different regions of Georgia especially among young part of population of Georgia.
The policy brief is analyzing general situation of Muslim community in Georgia and situation with the spread of radical Islamism in the regions of Georgia (Kakheti, Kvemo Kartli, Adjara). Specific attention is given to youth. Policy brief includes recommendation for governmental structures and CSOs.
Розповсюдження ісламського фундаменталізму є однією з загроз регіональної безпеки в Чорноморському регіоні. Саме тому метою статті є проблема ісламського фундаменталізму, радикалізму та тероризму в Грузії як частини Чорноморського регіону.
Військові операції в Сирії, ситуація в найближчому сусідстві - в Туреччині, Росія створює додаткову напругу в регіоні. Можна спостерігати розширення радикального фундаменталізму в різних регіонах Грузії, особливо серед молоді в Грузії.
Короткий опис політики - це аналіз загальної ситуації мусульманського співтовариства в Грузії та ситуація з поширенням радикалізму в регіонах Грузії (Кахеті, Квемо Картлі, Аджара). Особлива увага приділяється молоді. Політичний звіт містить рекомендації для державних структур та ГО.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
Islamic fundamentalism, youth, Georgia, youth policy.ісламський фундаменталізм, молодь, Грузія, молодіжна політика.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Dorokhina О. Islamic fundamentalism and its influence on youth in Georgia / О. Dorokhina // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої
Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. Випуск 37. Том 1. C. 17-22.