Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2017-1-37-04

ПІБ автора(ів)FULL NAME
Мурзін Вячеслав Юрійович, Шлайфер Віталій ГригоровичMurzin Vyacheslav, Shlayfer Vitaliy
УСТАНОВАAFFILIATION
НАЗВА СТАТТІARTICLE’S NAME
Кам'яний жертовний ніж із зібрання Музею історії зброї в м. ЗапоріжжяStone sacrificial knife from the collection of the Museum of weapons in Zaporozhye
АНОТАЦІЯSUMMARY
В музеї історії зброї, що у м. Запоріжжя, зберігається ніж, виготовлений з діабазу (вулканічного скла) сірого кольору. За словами продавця, який доправив цей ніж в музей, він походить десь з півдня Сибіру, тобто території, яка в І тисячолітті до нашої ери була зайнята носіями сакської культури.
Навершшя руків’я прикрашено вигравіруваною протомою вовка з ощиреною зубастою пащею, круглими очима і трикутними вухами, і, загалом, відповідає канонам скіфо-сибірського звіриного стилю.
Якщо ніж, що публікується, є справжнім, він, безумовно, відноситься до категорії жертовних ножів, які виготовлялись з реліктових матеріалів.
Вовк – дуже чутлива та уважне тварина, яка має чудовий зір та нюх. Як відомо, вовки практично завжди виходять на полювання зграями. Кожна зграя має свою строгу ієрархічну організацію і відзначається підвищеною агресивністю.
Саме такими – агресивними, безстрашними і невловимими повинні були бути загони кочовиків, що підкорялися суворій дисципліні і необхідності беззастережно виконувати накази свого предводителя – ватажка «вовчої зграї».
Слід зазначити, що в останні роки на території сучасного Казахстану, в місцевості Ак-Кайнар разом з іншими зображеннями були виявлені зображення чоловіків у вовчих масках, які датуються або андроновськими часами, або епохою саків. Без сумніву, ці картинки відзеркалюють собою свого роду ритуал, пов'язаний з перевтіленням чоловіків-воїнів у воїна-вовка.
Підсумовуючи все сказане вище, стає ясно, що прикраса ритуального ножа , що використовувся під час кривавих офір, протомою вовка, який не знав пощади, є цілком логічним і зрозумілим.
According to the seller who gave this knife to the Museum, this thing is from somewhere in the Southern Siberia, that is the territory that was occupied by tribes of Saks in ancient times.
The blade of the knife is leaf-shaped and there are decorative oblique relief rolls on the back of the blade and the upper part of the handle. The pommel of the knife is decorated with engraved protomai of the wolf, made in the traditions of the Scythian-Siberian animal style.
Features of the iconography of the image allow us to date the knife in the VI century BC.
It should be noted that the decoration of the published ritual knife that was used in the commission of the bloody sacrifices by the protomai bloodthirsty and no mercy wolf is quite logical and explicable.
Made of diobaza sacrificial knife that is stored in the collection of the Museum of the history of weapons in Zaporozhye is introduced into scientific use in this publication.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
Сакі, жертовний ніж, протома вовка, криваві офіри, воїни-вовки.Saki, sacrificial knife, proto-wolf, bloody victims, warrior-wolves.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Мурзін В.Ю., Шлайфер В.Г. Кам'яний жертовний ніж із зібрання Музею історії зброї в м. Запоріжжя / В.Ю. Мурзін, В.Г. Шлайфер // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої
Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2017. Випуск 37. Том 1. C. 30-38.