Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-06

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Кудінов Ігор Олексійович | Igor Kudinovдоцент, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Запорізького національного університету, директор Центру незалежних соціологічних досліджень (м. Запоріжжя, Україна) | associate professor, PhD, associate professor of Sociology department, Zaporizhzhia National University, director of Center for Independent Social Research (Zaporizhzhia, Ukraine)
Гребенюк Ганна Євгенівна | Hanna Hrebeniukмагістрантка кафедри соціології соціології Запорізького національного університету
(м. Запоріжжя, Україна)
| master-student of Sociology department, Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEКар’єрні Шляхи І Канали Рекрутування Політичної Еліти В Україні | Career Paths And Recruitment Sources Of The Political Elite In Ukraine
АНОТАЦІЯSUMMARY
В даній статті запропоновано дослідження деяких причинно-наслідкових зв’язків, що приводять сучасне суспільство до ренесансу гуманітаристики в науці та освіті. Автори розкривають нові тенденції розвитку наукового пізнання в сучасному світі, які логічно впливають і на зміни в системі освіти. Доводиться, що як наука, так і практика зазнають кардинальних змін, які відроджують актуальність того, що ще в середині минулого століття, здавалося безповоротно застарілим архаїзмом для багатьох – гуманітаристики (під даним терміном ми маємо на увазі сукупність гуманітарних дисциплін, що вивчають людину, людство і Всесвіт в цілому, в якому людина існує). Згідно з такою тенденцією, сам інститут вищої освіти опиняється в епіцентрі трансформацій, які абсолютно змінюють положення гуманітарних дисциплін в освіті і науці. Зазначається, що сучасний університет повертається до того, з чого він колись народився, як середньовічна вища школа – до філософії, в першу чергу.The article is devoted to typical characteristics research of the ruling political elite in contemporary Ukraine based on statistical analysis of the career paths of the people’s deputies of Verkhovna Rada of Ukraine (IX convocation). The article’s methodology is based on theoretical propositions of M. Weber and the results of sociological studies of the political elite in Ukraine (from 2010 to 2019). The main attention is paid to the analysis of the level of renewal of the ruling political elite of Ukraine in the variables “age”, “party affiliation”, “regional representation”, “political stream” and “social institute”. Main results of the research have fixed the highest level of the ruling political elite in Ukraine since 1994. The deputies staff became 7 years younger the previous convocation. The regional imbalance of the ruling political elite in Ukraine was revealed, namely the priority of the center's interests (Kyiv). It is stated that the contemporary Ukrainian parliament structure is not significantly different from previous convocations. Finally, the most effective political career strategy is business (47%) and public servant’s career (37%). The composition of Verkhovna Rada of the IX convocation does not differ significantly from the previous convocations, but it has almost 8% of “unknown” people. In addition, Verkhovna Rada of the IX convocation is the first convocation since 1991 with majority of one political party. Given that the party has "brought" several unknown people to the Parliament, the question arises, what results will it lead to?
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
гуманітаристика, соціогуманітарні дисципліни, синтетична методологія, проективні науки, техногуманізм, антитехнізм, постгуманізмlife subject, subject / actor of political life, political elite, parliamentary elite, social portrait, career path, people’s deputy, Verkhovna Rada of Ukraine of IX convocation.
Завантажити повну версію статті
Download full version of the article
Для цитування | For citation:
Кудінов І. О. , Гребенюк Г. Є.
КАР’ЄРНІ ШЛЯХИ І КАНАЛИ РЕКРУТУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІКультурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 41-57.