Культурологічний Вісник

ISSN 2413-2292 (Online), ISSN 2413-2284 (Print)

DOI: https://doi.org/10.26661/2413-2284-2020-1-41-18

ПІБ автора(ів) | FULL NAMEУСТАНОВА | AFFILIATION
Русецький Олександр | Аleksandr RusteskyPhD, керівник Кавказької лабораторії геополітичного моделювання при Кавказькому міжнародному університеті (м. Тбілісі, Грузія) | PhD, Head of Laboratory of Geopolitical Modelling of Caucasus International University, (Tbilisi, Georgia)
Дорохіна Ольга | Olga DorokhinaPhD, Кавказький міжнародний університет, Тбіліський інститут міжнародних відносин (м. Тбілісі, Грузія) | PhD, Caucasus International University, Tbilisi Institute of International Relations (Tbilisi, Georgia)
НАЗВА СТАТТІ | ARTICLE’S NAMEОсобливості Інклюзивного Міжнародна Політика сецессіоністів І Унионистов - Перспективи співробітництва | The International Politics Of The Secessionists And The Unionists And Their Cooperation Prospects
АНОТАЦІЯSUMMARY
Стаття підготовлена ​​за підтримки Грузинського Фонду підтримки науки імені Шота Руставелі в рамках проекту підтримки дослідження «Порівняльний аналіз комплексної системи абхазького конфлікту 4D-RAV-17 методом» (номер гранту PHDF-18-1147) для здобуття докторського ступеня. Основне завдання даної статті - показати структуру політичного конфлікту на рівні такого квазідержавного освіти, яким є сучасна Абхазія. Політична складова Абхазького конфлікту представлена ​​розділеним суспільством. Перша частина цього суспільства - прихильники відділення від Грузії - сецессіоністів. Друга частина - противники відокремлення Абхазії від Грузії - уніоністи. Важливим є визначення двох типів абхазького Сецессіонізма. Це - сепаратизм і ірредентизм. Абхазькі ірредентистів мають такі політичні вектори - проросійський, протурецький, проармянскій, прокавказскій. Міжнародна політика сецессіоністів і уніоністов протікає в паралельних міжнародних просторах.This article is part of a research conducted as part of the Support Program for Doctoral Studies of Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation. Name of the research – “Interdisciplinary analysis of the complex system of the Abkhazian conflict by the method 4D-RAV-17 (grant number - PHDF‐18‐1147). The main task of the given article is to show the structure of the political conflict at the level of such a quasi-state entity, which is modern Abkhazia. The political component of the Abkhazian conflict is represented by a divided society. The first part of this society - supporters of separation from Georgia - secessionist. The second part, the opponents of the separation of Abkhazia from Georgia, are unionists. Important is the definition of two types of Abkhazian secessionism. This is separatism and irredentism. Abkhazian irredentists have the following political vectors - pro-Russian, pro-Turkish, pro-Armenian. The international politics of secessionists and unionists flows in parallel international spaces.
КЛЮЧОВІ СЛОВАKEYWORDS
Абхазький конфлікт, сецессіоністів, уніоністи, етноцентристські ідеології, поліетнічне суспільство, сепаратизм і ірредентизм.Abkhazian conflict, secessionists, unionists, ethnocentric ideologies, multi-ethnic society, separatism, irredentism.
Завантажити повну версію статтіDownload full version of the article
Для цитування | For citation:
Русецкий Александр, Дорохина Ольга
Міжнародна Політика сецессіоністів І Унионистов - Перспективи співробітництваКультурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Гол. ред. М.А. Лепський; Запорізький національний університет. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2020. Випуск 41. Том 1. C. 70-78.